Риболовни принадлежности и аксесоари – макари

Въдичарски макари – обща характеристика
________________________________________
В развитието на любителския спортен риболов с течение на времето са се появили различни устройства за навиване, отпускане и прибиране на влакното.Вече ги има във всеки един риболовен магазин и са неразделна част от риболовни принадлежности и аксесоари. Защото, както вече стана дума, прътът без макара има ограничен район на действие. Въдичарите винаги са се стремели да заметнат на по-голяма дистанция, защото така се увеличават възможностите за „преслушване“ на по-широка водна площ. На всичкото отгоре като правило по-големите риби се държат по-навътре във водоемите и за да бъдат достигнати, въдичарите са се нуждаели от все по-усъвършенствани такъми, позволяващи далечно замятане на стръвта или изкуствената примамка. Макарата дава възможности на въдичарите да разнообразят начините на риболов. Да се заметне по-далеч стръвта и да се измори рибата преди изваждането и придават на въдичаря увереност, че той няма да я изпусне. Днешните спинингови въдичарски макари са високотехнологичен продукт, преживял дълга еволюция през годините. По същество сегашните спинингови макари са върхово постижение на фината механика. Всъщност от цялото въдичарско оборудване по линията това е най-усъвършенстваният, сложен и прецизен уред. В технологично отношение над тях стоят само сонарите, но както знаем, те не участват пряко в монтажа на риболовната линия. Съществуват три основни вида въдичарски макари – обикновени, спинингови и мултипликатори. Друго прието деление в риболовната литература определя видовете макари според принципа на действие при отпускането на влакното на инерционни и безинерционни. Към първите спадат всички разновидности макари, чиито барабани трябва да се въртят, докато отпускате влакно. Вторият вид включва макарите, чиито части с навитото влакно остават неподвижни при замятането и влакното се изхлузва от тях.
Обикновени макари
________________________________________
Най-простото устройство за навиване на влакно са обикновените макари, наподобяващи ролки. Исторически това са били и първите приспособления, целящи да разширят възможностите на пръта с влакно на върха. У нас те са известни и с руското им название катушки. Те имат устройство за прикрепяне към пръта, малка ръкохватка на самия корпус на ролката, а при някои модели дори и елементарна контра с нещо като аванс. Обикновените макари увеличават дистанцията на замятане, но влакното от тях излиза с известно усилие, защото ролката трябва да се върти, докато отпуска метраж. Поради това постигането на добри резултати с тях не е възможно. На плувка замятането е още по-неудобно, тъй като малкото утежнение не е достатъчно, за да преодолее силата на триенето при въртенето на ролката. Най-често въдичарят е принуден предварително да отпуска край себе си с ръце нужното влакно и след това да замята линията напред. На тежко катушките се представят малко по-успешно, защото с дълъг прът и значително утежняване могат да изхвърлят линията и на прилична дистанция. Навиването на влакното след това обаче става много бавно поради липсата на предавки в конструкцията на обикновените макари. При всичките тези недостатъци не е чудно, че обикновените макари бързо губят позиции и днес вече почти не се срещат в традиционния си вид в практиката освен в подледния риболов. Има и още едно забележително изключение, в което “динозаврите” от зората на въдичарското изкуство са оцелели до наши дни – мухарския риболов с шнур.
Макари за риболов с шнур
________________________________________
Почти без промяна в основния принцип в конструкцията и начина на действие обикновените макари са намерили спасителна ниша в оборудването на мухарския риболов. Естествено, с огромна промяна в материалите и някои допълнителни приспособления. Днешните мухарски макари се правят от графитни композити, алуминиеви сплави и титан. Стремежът е те да са максимално здрави и леки. При някои модели има механично пружинно устройство със спусък за по-бързо обратно обиране на линията при презамятане. При други има авансови системи, които помагат за по-бързото изморяване на хваната риба. В общи линии обаче тези нововъведения не променят толкова традиционните характеристики на мухарските макари, че да ги превърнат в нещо друго освен в “по-избарани” катушки.
Спинингови макари с открита шпула
________________________________________
Решителен функционален напредък във възможността за далечно замятане, бързо и удобно обиране на влакното е постигнат с появата и усъвършенстването на спининговите макари. При тях вече имаме вътрешен механизъм с предавки, които увеличават скоростта при навиването на влакното. Оригиналната форма и качествата, които притежава, позволяват дори начинаещите въдичари да правят без всякаква подготовка далечни замятания. При нея барабанът не се върти. Оттук идва и наименованието и – „безинерционна макара“ Днес съществуват и се употребяват два основни типа спинингови макари – със закрита и с открита шпула.
Макари с открита шпула
Сега това е доминиращият вид спинингови макари. Те са се наложили на пазара преди всичко с надеждността на конструкцията си, лесната манипулация и с широките възможности за употреба при всички видове риболов без мухарството.
Устройство и начин на действие
Спининговите макари са голямо постижение във фината механика. В зависимост от големината на преследваните риби те могат да тежат от 100 до 1000 грама и имат дължина от 10 до 30 сантиметра. Според принципа си на действие те спадат към безинерционните макари. Най-общо казано, външното им устройство включва следните части: корпус, шпула за навиване на влакното, скоба или бигел, която е устройство за навиване на линията, аванс, ръкохватка и контра.

Спинингова макара с открита шпула 1 – бигел, 2 – водеща ролка за влакното, 3 – преден аванс, 4 – шпула, 5 – ръкохватка, 6 – корпус, 7 – дръжка за закачване към пръта.
Корпус
Това е тялото на макарата. В него са поместени предавателният механизъм, контрата, а често и авансът. Корпусът предпазва фините части на макарата от механични повреди, като едновременно служи и за основа, към която се монтират останалите части на макарата. Най-често се изработва от леки метални сплави или устойчиви на удар пластмаси. В последно време се прилагат графитните композити и титанът, които намаляват съществено теглото на макарата.
Бигел
Това е устройството, което осъществява навиването на влакното. Нарича се и скоба. При някои модели то е монтирано върху външния въртящ се барабан, а при други – само върху два по-дебели метални носача. Бигелът има две работни положение. Когото е отворен, той позволява влакното от макарата да се изниже свободно при замятането. При затворено положение той може да го прибира и навива с въртеливо движение. Изработва се от здрава никелирана или оксидирана стоманена тел. Най-натоварената му част е водещата малка ролка за навиване на влакното, която се нарича водач на бигела. В по-старите модели този детайл бе закрепен неподвижно и бе изложен на постоянно триене от преминаващото върху него влакно. До известно време решението на този проблем се търсеше с употребата на издръжливи на триене материали и покрит ия. С течение на времето обаче те също се прорязваха от влакното и бе намерено карднално инженерно решение на въпроса с въртящите се ролки. Последният удар върху коварното износване на този детайл дойде с употребата на металокерамиката. Днес проблемът с прорязването на водещата ролка на бигела не съществува при повечето модерни макари.
Шпула
Това е частта, върху която се навива влакното в макарата. Изработва се от пластмаса, карбонови композити, алуминиеви сплави и титан. Често има устройство за бърза смяна с натискане на бутон в предната си част. При по-добрите макари стандартно са включени поне две шпули с различна вместимост, на които се навиват по-дебели и по-тънки влакна. При необходимост това позволява много бърза промяна на линията по време на излет.
Спинингови макари с открита шпула
________________________________________
Клипс
В задната страна на шпулите у повечето съвременни макари има едно приспособление, което често озадачава дори и опитни въдичари, защото малцина знаят да го използват. Това е клипсът на шпулата. Най-често той е направен от мека и гладка пластмаса и с него може да се защипе влакното. Клипсът се използва, когато вече сме захранили, рибата е тръгнала да се обажда и ние искаме да замятаме в захраненото място всеки път. След като заметнем веднъж в идеалното място, защипваме с клипса задния край на линията. Сега вече при всяко следващо замятане можем да сме сигурни, че ще спазваме исканата дистанция.
Аванс
По същество авансът е спирачен регулируем механизъм, който се състои от няколко триещи се една в друга шайби и външна ръкохватка за нагласяване. Ролята му е при голямо опъване на влакното да осигури въртене на шпулата и така да предотврати скъсването на линията. Това е наложително особено при борбата с по-големи екземпляри, защото те са способни на резки, мощни и динамични маневри, при които се получават ударни натоварвания на влакното. Предварително регулираният спрямо здравината на влакното аванс в такива случаи спасява линията от скъсване. Най-новата разновидност на аванса, или по-точно революционно допълнение за работа заедно с него, е патентованата система “Фул контрол” на “Мичел” (пълен контрол – англ.). При нея имаме възможност за постоянно нагласяване на затягането на аванса само с показалеца на ръката, с която държим пръта. За целта от корпуса е изведен специален “спусък”, който задейства вътрешен механизъм, приличащ на автомобилния амбриаж. При прибиране на спусъка въртенето на отпускащата влакно шпула може да се затормози, при лекото отпускане – да се охлаби, а при махането на пръста от спусъка системата автоматично остава на нивото на първоначалното нагласяване на отпускането на влакното с аванса. По същество системата “Фул контрол” дава непознати досега възможности при воденето и изваждането на съпротивляващата се риба. Най-важното е, че при нея всичко става в движение, без спиране за донагласяне на аванса, което за момент охлабва линията и досега е струвало милиони откачени, почти извадени на брега риби. При изобретението на “Мичел” имаме само меко първоначално нагласяване на аванса спрямо влакното. Оттам нататък действаме със спусъка. При опасност от скъсване на линията само си махаме показалеца от приспособлението и авансът отпуска достатъчно меко. След известен период на свикване с тази система скъсването на линията може да стане само по изключение, и то от груба човешка грешка.
Контра
Това е механично блокиране на обратното въртене на макарата. С нейното включване сме сигурни, че в момента на засичането и ваденето на рибата нашата макара няма да се завърти в обратна посока и да отпусне влакно без контрол от авансовия механизъм. При някои модели след пускането на контрата макарата се върти с леко стържещ звук. Липсата на тази индикация напомня на въдичаря, че устройството не е включено. При много от съвременните макари контрите са “тихи”, защото конструкторите са преценили, че манипулацията се прави по навик и че по принцип работното състояние на уреда предполага нейното включване.
Ръкохватка
Ръкохватката е манивелата на въдичарската макара, с която придаваме въртеливо движение на предавателния механизъм и оттам на всичките и подвижни части. Изработва се от метални сплави или карбонови композити. В някои по-нови модели манивелата е снабдена с противотежест. Това дава по-голяма плавност при въртенето, защото играе ролята на маховик.
Главна ос на макарата
Много важен елемент от устройството. На нея е нанизана и фиксирана шпулата с влакното. При въртенето на предавателния механизъм оста започва синхронизрано да се движи напред-назад. Това осигурява равномерното навиване на влакното от водещата ролка на бигела по цялата повърхност на шпулата. Оста се изработва от високоякостна стомана.
Предавателен механизъм
Вътрешното устройство на спининговата макара напомня миниатюрна скоростна кутия на кола. Състои се от зъбни колела и предавки с различна конструкция и начин на лагероване. Най-често срещаните два вида са предавателен механизъм с червячна предавка и предавателен механизъм с коничнозъбна предавка, разновидност на който и е планетарният предавателен механизъм.
Тези технически особености трябва да се знаят, защото, без да навлизаме в подробности, те до голяма степен определят дълготрайността и надеждността на спининговата макара. Червячната предавка по принцип осигурява по-голяма тяга на макарата. При нея натоварването на механизма се разпределя равномерно върху всички зъбни колела. А зацепването при осъществяването на въртеливото движение става с едновременното участие на три зъба от зъбното колело. Така усилието се разпределя на по-голяма площ. Това е предпоставка за по-мощна тяга на механизма. Коничнозъбната предавка е по-опростена като конструкция, но няма мощта на тягата на червячния механизъм. При нормална експлоатация това не е проблем, но при ваденето на силна голяма риба си казва думата. Тук работещият зъб най-често е един и натоварването върху него е значително. Също така триенето в целия механизъм е по-високо, отколкото при червячната предавка. Все пак това не означава, че макарите с коничнозъбни и с планетарни предавателни механизми са непременно лоши. Обикновено те са по-леки, а при добро лагероване със стоманени лагери – и достатъчно издръжливи . Така че голямото предимство на червячните макари е в тяхната конструктивна пригодност за работа на тежко и евентуална среща с големи и силни риби.
Лагери
Елемент с почти “магнетично” въздействие върху българския риболовец са лагерите в спининговата макара. Те наистина съвсем осезаемо подобряват хода на механизмите, като гарантират постоянен работен луфт за цялото време на експлоатация. Има макари с по един и с два лагера – ако е един, той задължително е поставен при оста на барабана или носача на бигела. С втория лагер вече може да се укрепи и водещото зъбно колело откъм манивелата. Когато макарата е трилагерна, значи имаме укрепване на водещото зъбно колело и от противната страна на манивелата. Това вече е спинингова макара от друг клас, първо ще го усетим по цената, но след това ще я използваме с години. При четири лагера обикновено имаме двойно укрепване при носача на бигела. При пет – вече лагерите са два и на водещото колело откъм манивелата, което също се смята за преход в друг, по-горен клас. Оттук нататък имаме само “изсипване” на лагери с търговско рекламна цел. Лагери от двете страни на телта на бигела, лагер на ръкохватката на манивелата, лагер на ролката на бигела и т.н.
Всичко това има някаква роля за удобството при ползването на макарата, но няма пряко отношение към нейния предавателен механизъм. Когато на макарата не видим знака за стоманени лагери, това още не означава, че тя не е лагерована. Част от съвременните макари имат втулково лагероване от графитни композити. Те са напълно достатъчни за около пет години безупречна работа. Много въдичари си купуват за риболов на леко такива макари. Те са значително по-евтини, пък и след пет години така се открива възможността да имате нова макара от следващото поколение в тези удивителни механизми.Това е личен въпрос, но за начинаещите се налага да се кажат някои основни неща. Първо, макарата за риболов на леко трябва да има поне още една резервна шпула, на която ще сложим влакно с друго сечение. Макарата трябва да е преди всичко лека и по възможност от реномиран производител. Това е гаранция, че всичките и части и механизми са прецизно изработени и добре сглобени. Преводното и съотношение трябва да позволява и употребата и за водене на блесна и булдо (от 5:1 нагоре). Не е нужно да се започва непременно с лагерована макара. Шаренията и привлекателният външен вид също не са от значение за функционалните качества на макарата. След година-две в занаята, след неизбежните разговори с колеги за качествата на различните марки, изборът ще бъде много по-лесен. Така че усъвършенстваните модели с повече лагери няма да ви избягат. Освен това и опитът във въдичарството ще ви подскаже дали изобщо ви трябват такъми за спининг, за тежко, за мач-риболов или за мухарство.
Поддържане и експлоатация на макарите
Като всеки прецизен уред, който на всичкото отгоре се ползва на открито, макарите се нуждаят от грижи, за да ни служат дълги години. Наличието на толкова много въртящи се и движещи се части в случая означава редовно гресиране и смазване. Големите врагове на въдичарските макари са пясъкът и твърдите частици от пръстта. Ето защо след всеки излет е добре да ги преглеждаме и почистваме. За по-елементарните случаи е достатъчно промиването им с обилна чешмяна вода.
Тази баня е добре дошла и за влакното, защото и то събира достатъчно мръсотия, пък и е добре да се овлажнява. Гресирането се прави ако не всяка година, то поне на две години. Добре е обаче дори новата макара да се отвори, защото често производителите слагат съвсем малко грес в предавателния механизъм. Това може да създаде проблеми от самото начало на експлоатацията и.
Изборът на макара
Това е личен въпрос, но за начинаещите се налага да се кажат някои основни неща. Първо, макарата за риболов на леко трябва да има поне още една резервна шпула, на която ще сложим влакно с друго сечение. Макарата трябва да е преди всичко лека и по възможност от реномиран производител. Това е гаранция, че всичките и части и механизми са прецизно изработени и добре сглобени. Преводното и съотношение трябва да позволява и употребата и за водене на блесна и булдо (от 5:1 нагоре). Не е нужно да се започва непременно с лагерована макара. Шаренията и привлекателният външен вид също не са от значение за функционалните качества на макарата. След година-две в занаята, след неизбежните разговори с колеги за качествата на различните марки, изборът ще бъде много по-лесен. Така че усъвършенстваните модели с повече лагери няма да ви избягат. Освен това и опитът във въдичарството ще ви подскаже дали изобщо ви трябват такъми за спининг, за тежко, за мач-риболов или за мухарство.
Спинингови макари със закрита шпула
________________________________________
До началото на 60-те години този вид спинингови макари издържаше успешно на настъплението на макарите с открита шпула. Това временно изравняване на качествата идваше от несъвършенството в изработката и на двата вида. С навлизането на новите материали и конструктивни решения постепенно превес взеха макарите с открита шпула, които можеха да работят и с по-тънки влакна. Днес макарите със закрита шпула си остават много популярни главно в САЩ, Канада, Австралия и страните от Скандинавския полуосторов. Те са особено подходящи при риболов на блесна, воблер, булдо и туистер. Особено с по-дебели от 0,20 влакна. Това са идеалните макари за “мързеливите” риболовци, които, отивайки на почивка, случайно решават да опитат как се лови риба. Основната конструктивна разлика е в това, че при макарите със закрита шпула липсва бигелът. Вместо него в предната част на макарата има плътен кожух с широк отвор в средата. Този кожух покрива шпулата и вътрешното устройство за навиване на влакното. Обикновено то е крив шип, който при замятане се прибира с натискане на бутон към вътрешната стена на кожуха. След замятането със завъртането на манивелата този шип провисва и захваща влакното. Предавателните механизми са като тези на макарите с открита шпула.
Мултипликатори
________________________________________
Различават се от останалите макари както по форма, така и по конструкция. С тях се работи по друг начин. Особеността им се състои в това, че се привеждат в движение чрез зъбна предавка. Според принципа си на действие този тип въдичарски макари са инерционни. Това означава, че при замятане “шпулата” им се върти, за да отпуска влакно. В известен смисъл мултипликаторите са обикновени макари, които са “възприели” много от добрите качества и на спининговите макари. Те също имат корпус, на който са монтирани по-важните им системи, предавателен механизъм, манивела, специфичен аванс, водач при обирането на влакното и “шпула” от хоризонтални лостчета за навиването му. Обикновено всички въртящи се части при мултипликаторите са лагеровани със стоманени лагери. Характерно за тях е, че някои модели могат да работят в различен режим на тяга и с различна скорост на обиране. Това става с включване на подходящата предавка по избор. При най-усъвършенстваните мултипликатори има предавки, които осигуряват преводно съотношение 6:1, т. е. при един оборот на манивелата навиващият барабан се завърта шест пъти. При повечето от тези макари съотношението е между 4,7:1 и 5,3:1. Мултипликаторите са създадени да вадят огромни риби. Всички материали при тях са корозионно защитени и невероятно здрави. Те са отлични при океански и морски риболов, а при нашите условия биха могли да бъдат абсолютното оръжие срещу едрите сомове.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , , , , , , | Вашият коментар

Риболовни принадлежности и аксесоари

Натоварих вчера риболовни принадлежности в колата и хайде за риба. Доста отдавна не бях ходил за риба и затова се надявах да направя един добър риболов. Пристигнах рано на язовира а времето супер само за риболов на шаран. Вадя от колата въдици, стойки, макари и куп други риболовни принадлежности и аксесоари закупени от риболовен магазин Суки байтс. Куките са на Owner риболовните пръчки са на Garbolino  стойката на Star baits и така. Палатка не носех защото бях все пак само за няколко часа на риба. Забравих да ви кажа че язовира беше Суки лейк който ми е съвсем близо и посещавам още от моето детство. Там винаги ъм имал успешен риболов и съм оволен от язовира. Докъде бях стигнал с разказа забравих вече а сетих се свалям риболовните принадлежности и аксесоари от колата. Трескаво сглобяване на пръчките и шаранджийската стойка. Монтажа е на косъм и естествено протеинови топчета Суки байтс. Мога да ви уверя че протеиновите топчета Суки байтс който можете да намерите в риболовен магазин Суки байтс са супер. Закачам едно топче на куката и замятам със монтажа. През деня имах доста удари и съм доволен от риболова. Но вечерта ми удари един трофеен шаран с тегло 17+ килограма което ме направи направо щастлив.За всичко това можете да прочетете на страниците на риболовен форум Суки карп. Както и да разберете какви риболовни принадлежности и аксесоари съм използвал. От кой риболовен магазин съм ги закупил и как е протекъл самия риболо. Сега ви пожелавам и на вас упешен риболов и дано се засечем на някой язовир и да се запознаем.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , , , , , | Вашият коментар

Риболовни принадлежности и аксесоари

Тръгнала Кума лиса за риба но си нямала риболовни принадлежности и аксесоари. Какво да прави сега като си няма въдица за риболов ами много е лесно да посети риболовен магазин Суки байтс и да си хареса нещо. Тръгнала Кума лиса към магазина и насреща и Кумчо вълчо. Къде си тръгнала Кума лисо попитал я той. Тя му казала. Тръгнала съм към риболовен магазин Суки байтс да си купя въдица за риболов или поне да поразгледам какви риболовни принадлежности и аксесоари се предлагат че ми се е дояла прясна риба.Кумчо вълчо я попитал дали може и той да дойде с нея и той да разгледа. Тръгнали двамата по пътечката и си мечтаят за един добър риболов.Наближили вече риболовен магазин Суки байтс но се сетили че са забравили парите и няма как да си купят риболовни принадлежности и аксесоари без пари. Решили да помолят продавача да им даде така. Той бил добър рибар и им избрал по една хубава въдица доре им дал и протеинови топчета.Тръгнали си доволни Кумчо вълчо и Кума лиса от магазина и направо на язовира. Там едни големи шарани едва ги изваждат. Установили че им трябват по- големи куки за да нямат проблем с риболова. Но никой не се е научил роден така било и със тях но разбрали че колкото по- често ходят за риба толкова повече тънкости ще научават. Така че да им пожелаем успешен риболов и да се научат да боравят с такъмите както подобава на истински рибари. Ами това беше една измислена приказка за риболовни принадлежности и аксесоари но риболовен магазин Суки байтс е реален.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , , | Вашият коментар

Риболов риболовни принадлежности

За съхраняване на риболов много е важно правилното откачане та рибата от кукичката, още повече, че тя се съпротивлява, мъчи се да се отскубне от ръцете, а острието на кукичката и зъбите на хищните риби могат да наранят рибаря. Предпазливият човек се стреми да избегне това. Риболовни принадлежности за да запазим рибата жива, трябва да извадим кукичката много внимателно, стараейки се колкото се може по-малко да я повредим.Риболовен магазин живата риба лесно се запазва в живарник, потопен във водата. Ако рибата е глътнала кукимката със стръвта, едва ли може да остане жива, особено ако кукичката е попаднала на езика, хрилете или хранопровода. Ако нямаме намерение да я държим в живарник се налага да я умъртвим. От гледна точка на запазване хранителните свойства на рибата е необходимо първо да я зашеметим. Риба, глътнала стръвта, понякога се налага да разпорим. За приспособление за изваждане та кукичката от риба с голяма уста може да ни послужи парче дърво. То ще предпази незащитените ни пръсти. За целта са изобретени специални инструменти (по-точно набор от инструменти). Това е универсален инструмент, който е незаменим при спешен ремонт на линията. Добре е да имаме такъв комплект и в случай, когато кукичката с контрата се е забила в кожата ни. В такива ситуации трябва смело да прободем кожата и да отрежем контрата, а след това да извадим кукичката обратно. Така ще предотвратим по-нататъшни травми на меките тъкани на нараненото място.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , | Вашият коментар

Хладилни чанти

Какво да ви кажа за хладилни чанти освен че в тази горещина е немислимо да тръгваме за риба без хладилни чанти . Аз съм бил на излети без хладилна чанта но съм бил и със хладилна чанта. Разликата е голяма. Кълве си рибата на теб ти е приятно и изведнъш решаваш да опиташ една студена биричка но нямаш хладилна чанта, какво правим тогава ами посещавами онлайн магазина за хладилни чанти http://www.4anti.com. Риболовни принадлежности и хладилни чанти. Остава ви само да си изберете нужния модел и размер. Във магазина има голям избор на сакове,чанти,раници и класьори но ние се интересуваме в момента от хладилна чанта. Избираме се нужната и отиваме за риба. Няма такова щастие ловиш риба допива ти се бира отваряш хладилната чанта която си оставил до теб взимаш студената бира и отпиваш на големи глъдки. Колегата до теб те гледа завистливо и си мечтае и той за стедена бира и пита от къде сте си купили хладилната чанта. Вие с най голямо удоволствие му казвате как сте посетили онлайн магазина избрали сте си чанта и тя ви е била доставена за няколко дена без никакви проблеми.Колегата направо ви завижда и почва да става нервен. Не се знае защо е така иска и той да може да лови риба като вас или иска да има бира. Аз си мисля че всичко идва от чанти със която сте се оборудвали без проблеми и без да излизате от вкъщи само с няколко клика на мишката и всичко е готово вашата хладилна чанта пътува към вас.Ами това е от мен успехи в риболова и ударете една бира и за мен.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , | Вашият коментар

Техники за риболов и риболовни принадлежности

Риболов със спининг
________________________________________
Почти всички хищни сладководни риби освен по останалите нечини се ловят и със спининг. Този начин е възможен благодарение на предлагането на изкуствените примамки и на първо място на блесната. Той се отличава с по-голяма динамичност. Необходимо е обаче въдичарят да бъде добре запознат с монтирането на въдицата, с техниката на замятането и с воденето на блесната, а в крайна сметка и с изваждането на уловената по този начин риба. При него е възможно за кратко време да се обходят по-големи участъци от поречията и брега на останалите водоеми. Лекият спинингов прът, отлично балансиран със съотватната макара, позволява да се заметна блесната на доста голямо разстояние от брега на точно определеното от въдичаря място.
Замятането става чрез две основни движения: замах назад, т.е. отвеждане върха на пръта в задно положение, и замах напред – движение на върха на пръта за изпращане на примамката в определената цел. Движението напред трябва да бъде равномерно ускорително с плавно нарастваща скорост. Това увеличава скоростта на примамката, а следователно и далечината на замятането. Риболовен магазин Суки байтс предлага всички  риболовни принадлежности за риболов
Съществуват три основни начина на замятане: вертикален, през рамо и страничен. В първия случай прътът се движи във вертикална равнина, а във втория – в наклонена под различен ъгъл, като замахът назад и рязкото движение на пръта напред се извършват в една равнина. При страничните замятания замахът назад става в хоризонтална равнина, а движението напред за изпращане на примамката в целта – в наклонена. Както страничните замятания, така и замятанията през рамо може да се правят надясно и наляво. Когато замахън напред става в хоризонтална равнина, замятането се нарича хоризонтално-странично. Колкото по-голям е замахът на пръта, толкова по-далеч може да бъде изпратена примамката. В края на замаха напред във всички случая пръстът се държи в посока на замятането. При всеки начин на замятане влакното с примамката се оставя да виси на около 20 см от върха или на не повече от една трета от дължината на пръта. При замах напред в определен момент показалецът отпуска влакното и примамката полита към целта, развивайки влакното от макарата. Много важно е да се улови моментът, в който е необходимо да се отпусне показалецът.
При вертикално замятане с едноръчен прът ръкохватката се хваща с дясна ръка така, че крачето на макарата да бъде между средния и безименния пръст. Влакното се прихваща с показалеца на същата ръка, а с лявата се обръща скобата надолу, за да може влакното да се развие при замятане. Прътът се изнася нагоре през рамо и малко назад до положение на часовниковата стрелка при 1,30 часа. Показалецът на дясната ръка задържа влакното. Прави се с китката на ръката движение рязко напред, като показалецът рязко освобождава влакното, което бива изтеглено напред благодарение на примамката (блесната) и придадения му от въдичаря замах. Показалецът освобождава влакното едва когато прътът е достигнал най-голямата скорост на движението си. Скоростта на развиване на влакното от макарата зависи от скоростта на полета на примамката. Ето защо излишък от влакно пред макарата няма. Прътът се наклонява до положение на часовниковата стрелка при 9 часа. Преди примамката да е докоснала водната повърхност, показалецът притиска ръба на ролката. По този начин се намалява скоростта на летящата блесна и същевременно не се допуска тежестта или блесната да “падне” с плясък във водата и да пропъди рибата. Освен това не се допуска влакното да образува нежелателна дъга (корем). Да се спира полетът на примамката със завъртане на ръбката на макарата не е желателно, тъй като става рязко дърпане, което може да доведе до скъсване на влакното или до повреда на макарата.
При странично замятане основното положение е, както при вертикалното замятане. Върхът на пръта сочи целта. Тялото се завърта полунадясно или полуналяво назад, върхът на пръта сочи хоризонтално положение. При замятане прътът се движи в наклонена равнина. Когато примамката достигне целта, движението на влакното се спира с десния показалец.
Съществуват и други начини на замятане, които се прилагат за по-къси разстояния или когато мястото е неподходящо за широк замах (храсти, скали, дървета и други препятствия). В тези случаи с пръта не се прави замах назад, а началната скорост на примамката се набира с въртене на върха на пръта заедно с примамката по спирала или окръжност. Нерядко за набиране на начална скорост се използва и люлеенето на примамката, но това е възможно само когато разстоянието от блесната (или тежестта) до върха на пръта е по-голямо от една трета от дължината на пръта.
Устройстовото на двуръчните пръти позволява макарата да се постави там, където пожелае въдичарят. Дясната ръка заема пложение, както при едноръчния прът, т.е. крачето на макарата да бъде между средния и безименния пръст. Показалецът прихваща влакното, а с лявата ръка скобата се обръща надолу и прътът се прихваща в долния край на ръкохватката. При това положение прътът се изнася назад, прави се замах напред, показалецът освобождава влакното и примамката полита към определената цел. Важно е да се помни, че ролката на макарата трябва да бъда запълнена с влакно на разстояние от 1 до 3 мм от горния ръб.
Овладяването на техниката на замятането обхваща три последователни етапа:
а) усвояване на момента за освобождаване на влакното;
б) задържане на влакното, преди тежестта да падне върху водната повърхност;
в) усвояване на замятането в желаната цел и направление.
Най-лекият начин, който бързо се усвоява, е замятането през рамо отдясно. Заемайки изгодно положение, върхът на пръта с неголямо ускорение се изнася назад, а след това се прави замах напред, както при замятане с обикновен въдичарски прът. Щом се усвои този начин, преминава се към руг. Замятанията биват несполучливи, поради това че показалецът по-рано или по-късно освобождава влакното. За да излети тежестта при замятане, с показалеца се отпуска влакното малко по-рано, преди прътът да е стигнал 40-45 ° наклон спрямо хоризонта. При полета примамката се наблюдава, докато падне върху определената цел. След като се усвоят късите замятания, далечината на замятанията може постепенно да се увеличава, като се премине към упражняване на хвърлянето в определено направление.
Блесната се движи по висока траектория и за по-дълъг период от време след замятането достига определената цел. Това се дължи, от една страна, на прибързаното освобождаване на основното влакно от показалеца, а от друга на обстоятелството, че блесната е оставена да виси от върха на разстояние, по-голямо от една трета от дължината на пръта.
При вторият случай (бръснещ полет или право насочване) примамката се движи по ниска траектория и за възможно най-кратко време достига целта. Това се получава само при своевременно освобождаване на основното влакно от показалеца и когато блесната виси от върха на разстояние не повече от една трета от дължината на пръта. Най-добри са резултатите при рязко спиране на примамката с оглед тя да се върне към целта след дръпването. Далечното и точно замятане спомага много за успешното ловене на рибата.
След като сме се научили да замятаме, можем да пристъпим към управляване на блесната, което има решаващо значение при този начин на риболов. В застояли водоеми (блата, езера, азмаци и др.) воденето на блесната не представлява трудност. Когато влакното се навива равномерно, то ще се движи в права линия. При бавно навиване блесната ще се движи по-близо до дъното, а при бързо навиване – по-близо до горната повърхност на водата. За препоръчване е тя да се движи към повърхността на водата, после към дъното и обратно, което се постига чрез прекъсване на равномерното движение на дръжката на макарата едновременно с леки повдигания на върха на пръта. Това е особбено важно при риболов в дълбоки водоеми и при къси замятания. За да се движи блесната близо до дъното, прави се далечно замятане и при обиране на влакното прътът се насочва надолу, като на моменти се спира обирането на влакното. При закачване на блесната в някои подводни предмети върхът на пръта се повдига и започва ускорено намотаване на влакното.
В течащите водоеми управлението на блесната е по-сложно. Тук е важно в каква посока ще се движи тя. Замятането може да става във всички посоки – срещу течението на водата, диагонално срещу течението, перпендикулярно на него, диагонално по течението и по посока на него.
Спазването на някои правила при замятането на блесната в каквато и да е посока след падането и върху водната повърхност е задължително за всеки въдичар. Скоростта на течението я отклонява на известен ъгъл от първоначалната посока. Това отклоняване става винаги по посока на течението и зависи изключително от неговата скорост. Колкото по-голяма е скоростта на течението, толкова по-голямо е отклонението на блесната и обратно, при по-малка скорост то е по-малко. Кривата, което се образува при това отклонение, има различна форма.
Тя се определя от посоката на замятането и от големината на блесната (тежестта), както и от продължителността на времето от падането на блесната върху водната повърхност до момента на обиране на влакното. Следователно в такива водоеми трябва да замятаме блесната така, че след падането и върху водната повърхност и отклоняването от течението тя да мине по възможност най-близо до целта.
Когато блесната се движи по течението, необходимо е ускорено обиране на влакното, а когато тя се носи по течението, трябва да се забави навиването му. При много силно течение блесната се оставя свободно да играе и щом влакното се опъне, започва да се навива на макарата.
Най-добре е в тези водоеми замятането да става диагонално срещу течението. Блесната се оставя да бъде носена от водата и когато ъгълът между влакното и направлението на течението достигне 40-50 °, тя се отпуска по близо до дъното. Това е интересен момент от воденето на блесната. Тогава най-често рибата кълве. При по нататъшното водене на блесната ъгълът между влакното и посоката на течението намалява и тя започва да се изнася към повърхността. Щом влакното се опъне, то се намотава ускорено на макарата. Важно е по време на обирането на влакното да се усеща движението (играта) на блесната, което се предава на пръта във вид на слаби вибрации. При движението си блесната понякога се удря в камъни или се закача в трева. Това трябва да се улавя от въдичаря, за да знае дълбочината на движението на блесната. Щом като на куката на въртящата се блесна се закачи трева или някой подводен предмет, тя престава да играе и следва незабавно да се извади от водата с бързо намотаване на влакното, като се повдига върхът на пръта. Това се прави и при закачане на блесната за влакното при несполучливо замятане.
След като усвоим замятането със спинингов прът и управляването на блесната във водата, трябва да се научим да изваждаме уловената риба. Преди всичко е нужно да имаме ясна представа за силите, възникващи при изваждане на рибата. Във водата тя може да окаже съпротивление, превишаващо 2-3 пъти нейното тегло. Натоварването на пръта и на останалите съоръжения се изменя пропорционално на масата на рибата и на скоростта на нейното движение. Когато се движи с голяма скорост, рибата изразходва много енергия и бързо се изморява, а при малка скорост тя може дълго да плува, без да се умори. Съпротивлението на водата, което преодолява, нараства с увеличаване на скоростта на движението и. Силата, с която задържаме рибата, също има значение. Преди всичко трябва да изморим рибата, за което се изисква находчивост и мигновено ориентиране в обстановката. Нужни са познания за начините на водене на рибата, които да прилагаме на практика.
Едрата риба не се тегли към брега, а миг след засичането, за дасе смекчи напорът от първия удар, прътът се накланя и влакното се отпуска с нарастващо задържане. Така на рибата се дава възможност да измине известно разстояние. Енергичното водене към брега след засичане може да стане причина да се нанесат сериозни повреди на въдичарските съоръжения, като счупване на пръта или макарата, скъсване на влакното, и в крайна сметка да се изпусне уловената риба.
При силни и продължителни напори от страна на рибата влакното се отпуска, намали ли се напорът, то трябва веднага да се намотава, без да се тегли към брега. Тази игра на отпускане и обиране на влакното може да продължи дълго време, за да не си почива рибата. Когато тя спре да се съпротивлява и тръгне послушно, привлича се към брега в най-удобното за изваждане място.
Привличането на рибата до кепчето, което предварително е потопено във водата и стои неподвижно, става с пръта, без да се намотава влакното на макарата. Внимава се ъгълът между основното влакно и пръта при ваденето на рибата от водата да не бъде много остър. Ако той е много остър, върхът на пръта се огъва прекалено и при немного силен удар от голяма риба се чупи.
Едрата риба не се изважда от водата с дърпане на влакното, защото колкото и здрав да е поводът, от нейната тежест куката може да раздере устата и и да се откачи. Ако брегът е полегат и липсва кепче, тя може да се тегли с влакното, като не се вдига нагоре, а само се влачи, докато се извади от водата.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , | Вашият коментар

Риболов на бабушка

САМО ИСТИНСКИТЕ техничари, разполагащи с необходимата екипировка ( риболовни принадлежности и аксесоари закупени от риболовен магазин) и познаващи тайните на доброто засичане, постигат редовно добри резултати при риболов на бабушка. Бабушката често е обект на коментари от стари въдичари, че е база за навлизането в занаята за начинаещи.
Риболовът на бабушка е един от най-практикуваните и популярни методи при практикуващите риболов на леко. Този риболов вълнува както дебютантите, така и асовете на спортния риболов. Изборността на примамката и наситеността на водоема от бабушки водят до закономерен успех. Улова на няколко бабушки е възможен и с грубо монтиране, но само истинските специалисти, познаващи тайните на доброто засичане и финото монтиране на линията в комбинация с перфектно утежняване, могат да претендират за добър и резултатен улов на бабушка.
Много търсена от риболовците на хищници, бабушката е една по-ливалентна примамка за всички срещани у нас хищници. Приликата й с фуражните рибки често е обект на атака от страна на хищниците.

ОПИСАНИЕ

Бабушката наподобява близките по разновидност видове червеноперка, уклей, платика. Тя има много морфологични белези, по които си прилича и естествено различава от вече споменатите видове. Тялото й има ракетооб-разна форма, леко сплесната странично. Главата е малка и завършва с хоризонтална тъпа уста. Гърбът е тъмен със зеленикав оттенък, страните са сребристи, а понякога и златисти, коремът е бял. Тръбната и опашната перка са с оранжев до златист отенък. Коремните и аналната перка са червеникави. Много често риболовците бъркат бабушката с червеноперката и затова прилагам следната сравнителна таблица (виж долу).
Издълженото тяло на бабушката е покрито с доста едри искрящи люспи, около 41-45 на брой, по страничната линия на тялито.
Растежът на бабушката е бавен -10 см за 2 години. Може да достигне 40 – 50 см за рекордно тегло от 1 – 2 кг.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Много разпространена в Западна, Централна и Източна Европа, но непозната {поне под формата, която ние познаваме) в Испания и скандинавските страни. Добре разпространена е и в Азия и Северна Америка.

ЕКОЛОГИЧНА НИША

Среща се в по-голямата част от реките и неподвижните води на средна надморска височина. По някога може да се срещне и в пъстървовите зони, където няма бързотечащи води. Среща се също и при устията на реките на почти нулева надморска височина.

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ

Бабушката търси своята храна по тинестото дъно, чакълестите участъци и местата с много водорасли. По тези места тя намира храна от животински произход (ларви на насекоми, червейчета и др), както и на растителна основа (микроскопични водорасли, млади израстъци и др,). През летния сезон си търси храна и по повърхността.

РАЗМНОЖАВАНЕ

Половата зрялост бабушките достигат на 2 – 3 години, когато размерите им са 12-15 см. Мръстенето им е в края на пролетта, май – юни, когато водата достигне до 12 – 14 градуса. Местата за хвърлянето на хайвера са предимно участъци с малка дълбочина и наличие на много водорасли. Бабушките търсят място по течението в близост до място, където има бързей или водопад и водата е наситена с кислород. Яйцата са жълтеникави, с диаметър 1,5 мм. Те се полагат между водораслите, по чиито стъбла и листа полепват. Женските в стадото си разпределят местата и участъците за всяко снасяне, едно такова място наброява приб-лизително 100 000 броя яйца, които инкубират за 8 – 15 дни. През размножителния период по гла¬вите и страните на мъжкарите се появяват червени петна. Забележителна е координацията между женските в едно стадо (понякога броят на женските в едно стадо през размножителния период достига до хиляди, а хищниците само това и чакат), те всички снасят яйцата си в един период от време на избраното за целта място.

Сравнителна таблица
БАБУШКА ЧЕРВЕНОПЕРКА
Гръбна перка разположена на вьрха на гърбицата разположена зад върха на гърбицата
Око червено от жълто до оранжево
Уста мека, почти хоризонтална заоблена
Корем липсеат люспи наличие на люспи
Височина на тялото леко издигнато, по-сжоро издължено по-голяма височина на тялото, приблизително 2 пъти колкото главата
фарингиални зъби разположени на 1 ред разположени на 2 реда
Горна челюст по-дълга от долната по-къса от долната

Риболов

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , | Вашият коментар

Риболовен магазин и поръчка на риболовни принадлежности

Какво му трябва на човек в това топло време. Според мен е време да се замислим за риболов. Като кажем думата риболов веднага се сещаме за риболовни принадлежности. Но къде да намерим подходящ риболовен магазин. Ами естествено ще се доверим на интернет и google. Пишем във google риболовни принадлежности или риболовен магазин и пред нас се появяват десетки магазини и риболовни аксесоари. Естествено трябва да знаем и какъв вид риболов ще направим. Защото може да ловите риба и на плувка и на дъно може и на фидер. Затова трябва доста добре да си подберете  риболовните такъми. Помислете си добре преди да започнете покупките на въдици,макари,влакна и риболовни принадлежности за да можете после да умате успешен риболов. Поръчайте си ги по интернет в някой риболовен магазин и така ще спестите обикалянето и главоболията.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , , , | Вашият коментар

Риболовни принадлежности плувка

Плувката

Една много важна част от монтажа е плувката. От голямо значение е нейната форма, която зависи от условията на риболова.Плувка можете да намерите във всеки един риболовен магазин. При течащата вода плувката трябва да стои изправена максимално повече, дори при опит да я застопорите в течението. Основната тежест на плувката трябва да е на малка площ под повърхността на водата. Обикновено тялото е плоско, когато трябва да задържите стръвта на едно място в течението, така наречените плоски плувки са идеални. Понякога вятърът кара горните пластове да се движат. Тогава подходяща отново е по-малка обла плувка с форма на капка. Риболовни принадлежности за риболов ще намерите във риболовен магазин Суки байтс.

Има много тежки и трудни условия в стоящи води. Особено когат стръвта е вземана внимателно от рибата. В такива случаи ви трябват дълги и тънки плувки, които да оказват колкото се може по-малко съпротивление, когато ви кълве. При тези случаи, когато съпротивлението е по-голямо, това ще накара рибата да изплюе.

Също много важна е и антената на самата плувка. Тя трябва да е забележима преди всичко. Понякога това създава повече затруднения отколкото очаквате и се постига доста трудно. Различно е при всеки риболовец. Познавам риболовци при които за повечето ситуации предпочитат жълтата антена. Ако се налагаше да избирам този цвят, най-вероятно нямаше да хвана риба през целия си живот. Наблягам на оранжевото, тъй като това е цветът който виждам най-добре. По други причини точния диаметър на антената е съществен. Прекалено голямата антена довежда голямо съпротивление, но понякога трябва да помислите и за другия случай, когато плувката с много малка и тънка антена ще бъде завлечена под водата от стръвта ви. Успехи в риболова .

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , , | Вашият коментар

Риболовни принадлежности – поводи

Поводите

Очевидно е, че линията която ползвате, трябва да е съобразена с рибата, която мислите да ловите.Поводи можете да закупите от всеки риболовен магазин .Такъв е и риболовен магазин Суки байтс има и много други риболовни принадлежности за риболов. При моя риболов поводът е по-тънък от основното влакно с поне 0.02мм, ако  трябва да бъда точен.  Това го правя, за да може ако се скъса нещо, то да е повода и нищо друго. При загубването на повод, може да ловите пак след като добавите повод със същата дължина.

За да смените повода, не винаги се налага да го скъсате. Риболова може понякога да бъде по-труден от това което очаквате и ще са ви нужни куки които са по-малки, например, или обратното – да ви трябват по-големи за по-бързо вадене на рибата.

По време на състезание се случва рядко да използвате само един повод. Почти винаги ви трябва добър набор от готови поводи, за да се адаптирате към различните и неочаквани ситуации. Когато ловите, влакното което ползвате, трябва да се намира във вътрешната страна на лопатката, за която възела е вързан. Обяснено по друг начин, ако куката се наклони на ляво, то и кордата трябва да е огъната на там. Това нещо е наистина много важно, защото иначе ще имате доста пропуснати кълванета.

Употребявам доста различни поводи, поради причината, че ловя на много водоеми и срещам различни ситуации. С голяма важност е и дължината на повода. Това дълго обяснение ще го съкратя: при ловене на по-малки риби използвайте по-къс повод. Указание: при малки рибки, повод от 10 до 12см е достатъчно дълъг, а при едрите като шарана – 30 или 35см е достатъчно къс. При стандартен риболов на бабушка или платика във вашата страна, перфектната дължина е от 20 до 25см.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , , , , , , | Вашият коментар