Риболов риби и такъми

Последната седмица, в която времето се затопли повече от нормалното за сезона, даде много добра възможност за риболов по реки и язовири. Топлите дни, съчетани с краткотрайни превалявания, раздвижиха рибите, като покрай тези, които е нормално да се ловят през зимата, започнаха да кълват и такива, увисващи на куката в началото на март. В това няма нищо странно, тъй като и друг път е имало подобни изключения – топло любиви риби да кълват през зимата. През тази година обаче затоплянето направи риболова на такива риби на някои места системен и по никакъв начин случаен. Каракудата е риба, която реагира бързо на климатичните промени. В случая омекването на зимата я накара да се храни, като така разнообразява риболова на много места. Какво трябва да знаем, за да имаме шанс да хванем няколко екземпляра през този благоприятен риболовен момента период? Като цяло тази риба, въпреки глада си, няма да се отдалечи много от зимовалните си ями в търсене на храна – все пак водата си остава ледена. Затова е добре да потърсим каракудата в близост до тях. Захранва се още със самото идване, като се използва тъмна и бедна на хранителни частици смес. Рибите се придвижват много бавно в търсенето на храна, така че може да мине време преди първото кълване. Най- често каракудата се лови покрай бабушката, уклея и костура, тъй като те са основна част от зимните улови. Ако подхранвате на определено място на даден водоем, то в един момент каракудата ще свикне с наличието на храна. Това може да накара пасажа да се разположи наблизо, стига обаче дълбочината и релефът на дъното да позволяват. Типичен пример за това е яз. Искър, където на плувка покрай уклея и костура започнаха да излизат каракуди, а напоследък – и по някоя и друга платика. Улавянето на тези риби там се обуславя от големите дълбочини в близост до брега, честото захранване и хубавото време. Платиката е друга риба, която хубавото време раздвижи. Имайте предвид, че колко-то са по-големи екземплярите от този вид, толкова по-дълбоки зимовални ями избират в даден водоем. Тази риба също се влияе от постоянно по-давана към дъното захранка. Колкото до стръвта, в момента са актуални хирономусът, белият и торният червей и пинките. От използваната такава трябва да има малко и в захранката. Такъмите пък трябва да ви позволяват да достигате големи дълбочини и да регистрирате фини кълванета. Това ще рече много прецизно утежнена подвижна плувка, тънки влакна и малки, но здрави куки. Реките също дават добра възможност за риболов в момента. В дълбоките и тихи вирчета предимно след обяд можете да си хванете добро количество едри зимни кротушки. Тази риба не изпада в типично зимна анабиоза, а се храни на определени места, най-често с  хирономус. На р. Искър в близост до София например, ако случите на подходящо място и ден, може да уловите двайсетина бройки от тази вече рядка риба. В този участък на реката се случват доста зимни изненади – като например каракуди с тегло между половинка и килограм, едри червеноперки, костури и кефали.Като цяло, топлото време раздвижва и кара да се хранят както типичните за студения период риби, така и топлолюбиви видове. Това е добре от една страна – все пак хубавото време предполага приятно изкарване по време на излета, но от друга – липсата на условия за типично за мен риболов кара много риболовци да си мечтаят за отрицателни температури и лед.

Владислав Карталски

Публикувано в Риболов с етикети , , , , . Постоянна връзка.