Риболов на хищници – риболовен магазин

Наблюдавал съм разсеяни колеги край водоемите, които вече заметнали дънната въдица, започват да се оглеждат за подходящо чаталче наоколо и попаднали на първата клечка, подпират криво-ляво пръта, без да обръщат внимание каква е позицията му спрямо водната повърхност. Други пък многократно променят положението на стойката, докато най-после преценят оптималната позиция. Не бива да изпадаме в крайности като посочените поради немарливост или незнание, но все пак прътът на дънната въдица не се поставя самоволно. Позицията му зависи от конкретната обстановка на водоема – далечина на замятане, дълбочина, вълнение, релеф на брега и т.н. Освен изброените фактори може би най-важният е видът на очакваната риба.

И ако за отделните видове мирни риби няма конкретни изисквания относно позицията на пръта, то при някои хищници не е така. Специфичното поведение на бялата риба и щуката след атакуване на стръвта ни кара да променим традиционното положение на пръта с оглед на по-ефикасна работа при техния улов.

Знае се, че тези хищници атакуват жертвата и стискайки я със здравите челюсти, плуват известно време докато я умъртвят, след което я нагълтват. Всеки опитен въдичар знае, че първоначалният сигнал на въдицата е измамен и не бива да се бърза със засичането. Напротив, трябва да се осигури спокойствие за хищника, защото всяко усетено съпротивление или сътресение по линията ще го принудят да изплюе стръвта и да се измъкне. Точно в това е замисълът на изправените почти вертикално рибарски прътове, за които отдалеч е ясно, че са заложени за хищна риба. Шпионката, закачена между върха и първия водач, се отпуска ниско долу, почти до земята, и ако прътът е достатъчно дълъг, това гарантира свободно влакно от 2-3 метра, което ще се поеме от рибата без тя да усети съпротивление (фиг. 1-а). Счита се, че за времето, в което ще изтегли това влакно, тя вече ще е нагълтала жертвата. Дори шпионката не трябва да е метална, за да не се утежнява линията. Най-подходящи са ярките цветове на кутийките от шоколадови яйца или други подобни, максимално олекотени сигнализатори. Освен всичко друго, високо изправеният прът издига влакното, като по този начин се отдалечава стръвта от дъното. Знае се, че това е важно условие рибките да не бъдат прикрити от погледа на хищника.

Този монтаж е класически и се практикува масово, но не винаги е ефективен. Когато времето е ветровито, изпра-веният високо нагоре прът гарантира обширна площ на влакното (от върха до повърхността на водата), което

е одухвано от вятъра и това неминуемо води до образуване на корем, а при по-силен вятър тапата започва да се издига поради отнасяне на олекотената отпусната линия от образуваното течение. Освен това от поривите на вятъра шпионката се върти и усуква влакното. Всичко това налага промени в позицията на пръта който може да го закупите във всеки риболовен магазин.

Във ветровито време е уместно да наведем пръта като за шарански риболов (фиг. 1-б). За да не събудим обаче подозрения у хищника при поемане на стръвта, трябва да отворим обръча на макарата. Ако вятърът е силен, образува течение и влакното се самоизнизва, поне трябва да охлабим докрай аванса при затворена макара. Наведеният ниско долу прът може да наложи промяна в монтажа на линията. Ако трябва да се избегне съприкосновението на стръвта с дъното, допълнително се монтират олекотители (коркова тапа, стиропор), които издигат линията от дъното (фиг. 1-в). Добре би било сигнализаторът да се застопори непосредствено пред върха на пръта. При поемане на стръвта и изтегляне на влакно той ще тръгне навътре и ще ни ориентира за разстоянието, което е изминал хищникът след като е захапал стръвта.

Сигнализаторите(риболовни принадлежности), застопорени на свободното влакно извън пръта, трябва да са от най-прост вид, да се монтират лесно и още по-лесно да се откачат от влакното. Споменатите тапи от бутилки за вино са много подходящи.

Публикувано в Риболов с етикети , , , . Постоянна връзка.