Риболов риби и такъми

Последната седмица, в която времето се затопли повече от нормалното за сезона, даде много добра възможност за риболов по реки и язовири. Топлите дни, съчетани с краткотрайни превалявания, раздвижиха рибите, като покрай тези, които е нормално да се ловят през зимата, започнаха да кълват и такива, увисващи на куката в началото на март. В това няма нищо странно, тъй като и друг път е имало подобни изключения – топло любиви риби да кълват през зимата. През тази година обаче затоплянето направи риболова на такива риби на някои места системен и по никакъв начин случаен. Каракудата е риба, която реагира бързо на климатичните промени. В случая омекването на зимата я накара да се храни, като така разнообразява риболова на много места. Какво трябва да знаем, за да имаме шанс да хванем няколко екземпляра през този благоприятен риболовен момента период? Като цяло тази риба, въпреки глада си, няма да се отдалечи много от зимовалните си ями в търсене на храна – все пак водата си остава ледена. Затова е добре да потърсим каракудата в близост до тях. Захранва се още със самото идване, като се използва тъмна и бедна на хранителни частици смес. Рибите се придвижват много бавно в търсенето на храна, така че може да мине време преди първото кълване. Най- често каракудата се лови покрай бабушката, уклея и костура, тъй като те са основна част от зимните улови. Ако подхранвате на определено място на даден водоем, то в един момент каракудата ще свикне с наличието на храна. Това може да накара пасажа да се разположи наблизо, стига обаче дълбочината и релефът на дъното да позволяват. Типичен пример за това е яз. Искър, където на плувка покрай уклея и костура започнаха да излизат каракуди, а напоследък – и по някоя и друга платика. Улавянето на тези риби там се обуславя от големите дълбочини в близост до брега, честото захранване и хубавото време. Платиката е друга риба, която хубавото време раздвижи. Имайте предвид, че колко-то са по-големи екземплярите от този вид, толкова по-дълбоки зимовални ями избират в даден водоем. Тази риба също се влияе от постоянно по-давана към дъното захранка. Колкото до стръвта, в момента са актуални хирономусът, белият и торният червей и пинките. От използваната такава трябва да има малко и в захранката. Такъмите пък трябва да ви позволяват да достигате големи дълбочини и да регистрирате фини кълванета. Това ще рече много прецизно утежнена подвижна плувка, тънки влакна и малки, но здрави куки. Реките също дават добра възможност за риболов в момента. В дълбоките и тихи вирчета предимно след обяд можете да си хванете добро количество едри зимни кротушки. Тази риба не изпада в типично зимна анабиоза, а се храни на определени места, най-често с  хирономус. На р. Искър в близост до София например, ако случите на подходящо място и ден, може да уловите двайсетина бройки от тази вече рядка риба. В този участък на реката се случват доста зимни изненади – като например каракуди с тегло между половинка и килограм, едри червеноперки, костури и кефали.Като цяло, топлото време раздвижва и кара да се хранят както типичните за студения период риби, така и топлолюбиви видове. Това е добре от една страна – все пак хубавото време предполага приятно изкарване по време на излета, но от друга – липсата на условия за типично за мен риболов кара много риболовци да си мечтаят за отрицателни температури и лед.

Владислав Карталски

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , | Коментарите са изключени за Риболов риби и такъми

Риболов на сом риби и такъми

И най-добрата стръв за риболов на сом може да не ни донесе никакъв късмет при положение че важни детайли от нея не отговарят на определени условия. Не трябва например вирбела, прикачен към нея, за да осигурява безпроблемно водене, да се изправи като кламер след мощния удар от атаката на тази риба. Освен това само здрав вирбел успява да удържи силните натоварвания при замятане и тласъци при игра. Има специално конструирани за тази цел приспособления, при тях натоварването се разпределя абсолютно равномерно и са направени от здрава стомана със здрави връзки. Винаги трябва да се внимава при подбора на вирбела, за да ни гарантира нужната здравина при замятане, водене и вадене.

Вторият важен детайл естествено са куките. Тройката и единицата не само на пръв поглед да изглеждат страшни, но и действително да са. В магазините за риболовни принадлежности се предлага широка гама от куки от двата вида и трябва със сигурност да се знае, че качествените от тях никак не са евтини. MUSTAD и GAMAKATSU са лидери в тази област и произведените от тях продукти се отличават с не само дебел, но и много здрав материал и безкомпромисно заточване.

Независимо от всичко е добре сами вкъщи да си направим тест и да преценим кое става и кое – не.

Главите на силиконовите примамки, с прикачена към тях единична кука е следващият важен детайл, на който трябва да се обърне специално внимание. Предлаганите по магазините такива с тегло над 50 грама обикновено са със слаби за целта куки, което предполага или добра обработката им или изработка в домашни условия. Някои фирми предлагат в каталозите си големи оловни глави с мощни куки за морски риболов със силиконови примамки, които стават за целта.

За да се гарантира кълване на сом освен атрактивна примамката трябва да изглежда абсолютно натурална. Силните рецептори, разположени в предната част на главата на сома, намират металните поводи много подозрителни и с недоверие или ги подминават, или само преследват. Дебела кевларена нишка, както се справя с този недостатък на стоманата, така и е достатъчно здрава, за да удържи колосалното триене при натоварване. С диаметър от 0,60 до 1 мм и дължина около метър парче от този материал може да бъде свързващ както самата примамка към основната линия, така и връзките между куките .Както се вижда риболовът на сом с изкуствени примамки е свързан с доста особености, липсата на които е гаранция за провал. И най-малкия детайл е от значение и предварителната селекция и тестове е много важна. Ако все пак наистина ентусиазмът е повече от достатъчен – успех! риби  и такъми

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , | Коментарите са изключени за Риболов на сом риби и такъми

Риболов на хищници – риболовен магазин

Наблюдавал съм разсеяни колеги край водоемите, които вече заметнали дънната въдица, започват да се оглеждат за подходящо чаталче наоколо и попаднали на първата клечка, подпират криво-ляво пръта, без да обръщат внимание каква е позицията му спрямо водната повърхност. Други пък многократно променят положението на стойката, докато най-после преценят оптималната позиция. Не бива да изпадаме в крайности като посочените поради немарливост или незнание, но все пак прътът на дънната въдица не се поставя самоволно. Позицията му зависи от конкретната обстановка на водоема – далечина на замятане, дълбочина, вълнение, релеф на брега и т.н. Освен изброените фактори може би най-важният е видът на очакваната риба.

И ако за отделните видове мирни риби няма конкретни изисквания относно позицията на пръта, то при някои хищници не е така. Специфичното поведение на бялата риба и щуката след атакуване на стръвта ни кара да променим традиционното положение на пръта с оглед на по-ефикасна работа при техния улов.

Знае се, че тези хищници атакуват жертвата и стискайки я със здравите челюсти, плуват известно време докато я умъртвят, след което я нагълтват. Всеки опитен въдичар знае, че първоначалният сигнал на въдицата е измамен и не бива да се бърза със засичането. Напротив, трябва да се осигури спокойствие за хищника, защото всяко усетено съпротивление или сътресение по линията ще го принудят да изплюе стръвта и да се измъкне. Точно в това е замисълът на изправените почти вертикално рибарски прътове, за които отдалеч е ясно, че са заложени за хищна риба. Шпионката, закачена между върха и първия водач, се отпуска ниско долу, почти до земята, и ако прътът е достатъчно дълъг, това гарантира свободно влакно от 2-3 метра, което ще се поеме от рибата без тя да усети съпротивление (фиг. 1-а). Счита се, че за времето, в което ще изтегли това влакно, тя вече ще е нагълтала жертвата. Дори шпионката не трябва да е метална, за да не се утежнява линията. Най-подходящи са ярките цветове на кутийките от шоколадови яйца или други подобни, максимално олекотени сигнализатори. Освен всичко друго, високо изправеният прът издига влакното, като по този начин се отдалечава стръвта от дъното. Знае се, че това е важно условие рибките да не бъдат прикрити от погледа на хищника.

Този монтаж е класически и се практикува масово, но не винаги е ефективен. Когато времето е ветровито, изпра-веният високо нагоре прът гарантира обширна площ на влакното (от върха до повърхността на водата), което

е одухвано от вятъра и това неминуемо води до образуване на корем, а при по-силен вятър тапата започва да се издига поради отнасяне на олекотената отпусната линия от образуваното течение. Освен това от поривите на вятъра шпионката се върти и усуква влакното. Всичко това налага промени в позицията на пръта който може да го закупите във всеки риболовен магазин.

Във ветровито време е уместно да наведем пръта като за шарански риболов (фиг. 1-б). За да не събудим обаче подозрения у хищника при поемане на стръвта, трябва да отворим обръча на макарата. Ако вятърът е силен, образува течение и влакното се самоизнизва, поне трябва да охлабим докрай аванса при затворена макара. Наведеният ниско долу прът може да наложи промяна в монтажа на линията. Ако трябва да се избегне съприкосновението на стръвта с дъното, допълнително се монтират олекотители (коркова тапа, стиропор), които издигат линията от дъното (фиг. 1-в). Добре би било сигнализаторът да се застопори непосредствено пред върха на пръта. При поемане на стръвта и изтегляне на влакно той ще тръгне навътре и ще ни ориентира за разстоянието, което е изминал хищникът след като е захапал стръвта.

Сигнализаторите(риболовни принадлежности), застопорени на свободното влакно извън пръта, трябва да са от най-прост вид, да се монтират лесно и още по-лесно да се откачат от влакното. Споменатите тапи от бутилки за вино са много подходящи.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , | Коментарите са изключени за Риболов на хищници – риболовен магазин

Куки за риболов

Куки за риболов от световно известни фирми може да намерите в риболовен магазин Суки байтс. Магазина предлага риболовни куки като за риболов на шаран и амур така и куки за риболов на хищни риби. Марките който се предлагат в магазина  са Korda, Owner, E.S.P, Star baits, Drennan и много други. Тези марки са с доказано качество и са изпитани от риболовците по- време на риболов. Може да разчитате на тях по всяко време и да сте сигурни че няма да ви подведат и ще извадите дори трофейни риби с тях. Куките са тефлонови лазерно заточени и леки. Има както отворени куки така и с дълго стебло избора е голям. Просто посетете риболовен магазин и изберете  каквото ви трябва. Малко е рано все още да пиша за риболов защото не съм се събудил и не знам какво се получи но мога да ви пожелая успехи в риболова.

Публикувано в Риболов | Коментарите са изключени за Куки за риболов

Как да ловим с фидер на река

Риболовът с фидер е много успешен и популярен в наши дни. На фидер имате свободата да ловите навсякъде – както в язовири, така и в реки. В тази статия няма да разглеждаме такъмите при фидеровия риболов, а тактиките и подходите при риболов с фидер на реки с по–малки размери. Проблемът при този вид риболов е рибата, която в реки с такъв размер е изключително мнителна. За това в такава ситуация е по–добре да сменяме местата през интервали от време ако не кълве, от колкото да се закотвим на едно място без успех с часове наред. След някоя и друга изваден риба другите ще се усетят и ще се изнесат. За това в този момент е добре да намерим ново място.
Подобно на спининг риболова и тук е добре да поддържаме динамиката и да сменяме местата. Не очаквайте захранката да свърши цялата работа. И като стана дума, захранката е по-добре да бъде по-рехава. По този начин течението ще я разнася и ще се образува пътека, която да откара накрая рибите до стръвта ви. Ако след няколко замятания нямате успех е време да смените мястото.
Но от друга страна не трябва да замятате към нищото. Ловете на местата, към които биха се задържали рибите. Това са дървета, вирове, бързеи и т.н., като мястото за ловене зависи от рибата, която искаме да уловим. Всеки вид риба си има любими места, където се задържа най-дълго.
Колкото до стръвта и примамките, най-вървежни си остават червеите. Белите червеи биха се харесали на всяка една речна риба. Слагайте по един–два на кукичката, а ако търсите по-едри риби може и повече. Освен на бели, може да си пробвате късмета и на земни, а също така и на торни червеи. Освен това, царевицата също не отстъпва и може да бъде доста успешна примамка. Пробвайте със сладка, млечна, а ако няма резултат може също и с варено жито. Друга стръв, която можете да си набавите от брега на самата река са скакалци и други насекоми.
Ако ще търсите мряна е препоръчително да заложите на насекомите, тъй като тя ги предпочита и е свикнала с тях. Нека забележим и такъмите, с които ще ловим. Прът фидер с дължина над 3 метра е добра база. Лека и удобна макара с навито влакно до 0,20. Хранилките е добре да бъдат по–широки, за да излиза по-лесно захранката. Поводът е над 50 см., а куката според търсената риба. Останалите такъми се слагат в сак или раница, за да са ви лесни при смяната на мястото.
Нещо много важно, според риболовните експерти на www.RibolovenAtlas.com е да държите пръта в ръка, като линията е максимално опъната и под ъгъл, за да усетите когато ви удари. Разбира се, ако не ви се държи може да използвате и стойка за въдицата. Но въпреки всичко не забравяйте – динамичността е ключова при този вид риболов.

Публикувано в Риболов | Коментарите са изключени за Как да ловим с фидер на река

Късно е за риболов

Вече е доста късно за риболов защото е три и половина но реших да напиша нещо в блога защото доста отдавна не съм писал. Не съм ходил скоро и за риба а как ми се ще да взема въдиците да отида на язовира и да забравя всичко но не вече е късно. Но нищо лятото е все още пред нас и сега ще започне истинския риболов на шаран. Трофейните шарани се ловят през есента или рано напролет. Рано напролет преди да са хвърлили хайвера или късна есен защото вече се подготвят за зимата. Представете си отивате с риболовните такъми на язовира мятате въдиците и почвате да чакате. Трябва да се чака трябва търпение в риболова няма как да стане по друг начин. Има риболовци отиват хвърлят въдиците и започват да се оплакват не кълве тука няма риба какво става. Как какво става риба има но ти захрани ли избра ли правилно място за риболов какво направи за да хванеш риба. Риболова започва много преди да сте отишли на язовира. Трябва да сте решили на каква стръв ще заложите дали на протеинови топчета за шаран или пък на царевица за амур. Трябва да сте запознати с водоема да сте събрали предварително информация на какво кълве рибата какви аромати предпочита. Всичко това е важно когато сте решили да отидете за риба и искате да имате успешен риболов. След като сте решили на какви аромати и каква стръв да използвате трябва да посетите някой риболовен магазин Суки байтс и да си изберете подходящата стръв. Вече е доста късно а аз пиша за стръв и шарани вместо да си полегна и да се наспя но няма как бях решил да напиша нещо за риболова затова и седнах и написах това. Дано няма кой да го прочете че голяма излагация ще падне. Мисля вече да привършвам а и едва ли ще стигнете до края на моята риболовна статия така че лека нощ и пазете куките остри.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , | Коментарите са изключени за Късно е за риболов

Влакно за риболов

Желателно е да е от реномирана марка, да е ново (прясно) и без излишни възли и наранявания по цялата си дължина. Затова го купете от риболовен магазин Суки байтс има и много риболовни пренадлежности. Също така да не е стояло продължително време на слънце. Много тънкото влакно е рисково, много дебелото – пречи на играта на воблера. Цветът му не е от особено значение. Дебелината му зависи от големината на примамките и очаквания размер на улова. Универсално влакно за всички видове хищници и размери примамки няма. Според мен, без да налагам мнението си. приложимо за бяла риба за нашите водоеми е 0.30 мм. За сом -повечето колеги ползват от 0,35 до 0,40 мм. Виждал съм да се работи и с 0,50 мм. но определено това разваля игра¬та на примамката. За пъстърва е достатъчно 0.25 мм. Риболовът с воблери е метод, при който влакната се износват бързо и по-честата им подмяна дава сигурност и намалява риска от скъсване в най-неподходящия момент.

Публикувано в Риболов | Етикети: , , , , | Коментарите са изключени за Влакно за риболов

Принадлежности за риболов

Не знам от къде да започна но ще ви покажа един в магазина ще намерите много нови риболовни принадлежности които ще ви помогнат да направите един незабравим риболов. Дали ще ходите за хищни риби или за шаран и амур риболовен магазин Суки байтс ще ви помогне в избора както на стръв така и в избора на такъми за риболов. Магазина е зареден с въдици, макари, тежести от много риболовни фирми доказали се на българския пазар за риболовни аксесоари така че посетете www.sukibaits.com пожелавам ви успехи в риболова.

Публикувано в Риболов | Коментарите са изключени за Принадлежности за риболов

Риболовни принадлежности за каракуда

Препоръките, които се дават в настоящата статия, се отнасят за риболов на каракуда на плувка. Съвсем друга специфика има ловенето и с дънни въдици.
ЗАХРАНКИТЕ -ДА ИЛИ НЕ?
Ще привлекат ли захранките каракудата в нужното място? Ако този участък от водоема не е природно .пасище“ на ята каракуди или атмосферни, сезонни и други причини препятстват посещението на рибата в захранваното място, никога, дори и най-сигурните, проверени в други условия лакомства няма да дадат никакъв резултат.

Риболовни принадлежности от риболовен магазин Суки байтс
По време на състезания са регистрирани случаи, когато участниците са хвърляли десетки (!) килограми „вкусотии“ в секторите си. Но съвсем не на всички им се е удавало да избягат от позорното капо. Следва да се отбележи обаче, че в конкретната обстановка те просто са били принудени да захранват, тъй като не са имали възможност да търсят рибата. Същото се отнася и при ловене с щека. С „тояга“, дълга 10-14 метра, едва ли ще можеш кой знае колко да шариш по водоема.
Но да се върнем към любителския риболов. Трябва ли да се захранва или не? Еднозначен отговор на въпроса не може да бъде даден. Ако каракудите са „изпипани“ от рибаря и кълват – от само себе си се подразбира, че хранене не е нужно. Захранката в този случай може да помогне да се задържи ятото само тогава, кога го кълването замира. По-често става нещо друго – след подаването макар и на съвсем малко количество захранка, кълването водната спира. Този факт е характерен именно за каракудата и е необясним. Ако почукванията са периодични, но не чести, значи рибата идва към нашата зона. но не се задържа. Тогава може да се използва захранка, но не в голямо количество. Едно е ясно • ако сте решили да захранвате, правете го само в местата, в които вече има натрупана естествена храна. Към тях най-вероятно каракудата ще се насочи, но пък те обикновено не са там, където е удобно за ловене. При отсъствие на активност от нейна страна хвърлете захранка в различни точки и периодично ги облавяйте. Употребата на ароматни добавки не решава проблема с липсата на кълване. макар каракудата съвсем да не е равнодушна към миризмите. Вкусовите й предпочитания са много променливи и не се поддават на никаква логика. Активно реагирайки на някакъв определен аромат, тя може в течение на някакви си петнадесетина минути напълно да го пренебрегне. Ето защо е по-уместно да се, използват относително неутрални откъм миризми захранки – когато те са на дъното, вече става невъзможно нещо да се промени в тях. Главната задача е да се създаде мътен и годен за ядене „облак“ под водата. За тази цел отлична работа върши измокрен и раздробен на ситно бял хляб, омесен с пясък на малка топка. Силно миризливите готови захранки или направените вкъщи могат да ви изиграят лоша шега. макар довчера те да са давали добър резултат.

Публикувано в Риболов | Коментарите са изключени за Риболовни принадлежности за каракуда

Риболовни принадлежности от Суки байтс

Преди няколко дена попаднах на риболовен магазин Суки байтс и се оказа че той е доста добре зареден с риболовни принадлежности и аксесоари за риболов. Сайта предлага богато разнообразие както за риболов на шаран така и за риболов на хишници. Зареден е с доста модели риболовни пръчки и макари, като не са забравени и палатки за риболов и други риболовни принадлежности. Присъстват световно известни марки като Star baits, Garbolino, Owner и много други познати сред рибарите в България. Надявам се че ще си харесате нещо за вашето риболовно оборудване или поне можете да поразгледате всякакви риболовни принадлежности. Пожелавам ви успехи в риболова посетете риболовния магазин и не забравяйте Хвани пусни.

Публикувано в Риболов | Коментарите са изключени за Риболовни принадлежности от Суки байтс